REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20255

Resource type: presentation

Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg

View

Resource metadata

Title Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Prezentacja została wygłoszona na konferencji "Stany Nierównowagowe" w 2016 roku we Wrocławiu.
Prezentowany jest tutaj problem wpływy wzrostu kosztu przejazdu odcinkiem drogowym, spowodowany wzrostem obciążenia, na ruch w mieście. Przytoczone przykłady obrazują wyniki modelowań pokazujące, że wzrosty obciążeń mogą pojawiać się w bardzo odległych częściach miasta z dala od obszaru, w którym wystąpiła ustalona przeszkoda w ruchu. (Polish)
Keywords "przeciążenie"@pl, "obciążenie sieci drogowej"@pl
Classification Resource type: presentation
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of slides: 61
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg. [presentation] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Kreator repozytorium wtyczek QGIS

Maciej Kamiński, Wiktor Żelazo, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej i ul. Zielonej w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowania obszaru głogowskiego

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more