REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja Politechniki Wrocławskiej
Number of resources 29158
Description Kolekcja jest zbiorem wszystkich zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, udostępnionych w systemie AZON. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także – rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.
Creation date 2018-09-25

Resources in collection

Page z 2916 (29158 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1931, Volume 128, No. 3219 (July 11)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1931, Volume 128, No. 3229 (September 19)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1931, Volume 128, No. 3231 (October 3)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1931, Volume 128, No. 3220 (July 18)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1928, Volume 121, No. 3053 (May 5)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1928, Volume 121, No. 3056 (May 26)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Śledzik 2000

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1928, Volume 121, No. 3038 (January 21)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1928, Volume 121, No. 3058 (June 9)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1931, Volume 128, No. 3218 (July 4)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)Page z 2916 (29158 results)