REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja Politechniki Wrocławskiej
Number of resources 28315
Description Kolekcja jest zbiorem wszystkich zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, udostępnionych w systemie AZON. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także – rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.
Creation date 2018-09-25

Resources in collection

Page z 2832 (28315 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Logi zagrożeń z dnia 06.05.2020

log zagrożeń, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1911, Volume 87, No. 2177 (July 20)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2509 (November 29)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2508 (November 22)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2504 (October 25)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2498 (September 13)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 100, No. 2518 (January 31)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2510 (December 6)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2511 (December 13)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1917, Volume 100, No. 2513 (December 27)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)Page z 2832 (28315 results)