REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Properties

Name Kolekcja Politechniki Wrocławskiej
Number of resources 43342
Description Kolekcja jest zbiorem wszystkich zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, udostępnionych w systemie AZON. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także – rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.
Creation date 2018-09-25

Resources in collection

Filter
Page of  4335 (43342 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Słowiańskie nazwy miejscowości na Szląsku pruskim. Powiat Głubczycki

article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus

Jan Długosz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus

Jan Długosz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus

Jan Długosz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Urzędowe i gwarowe postaci nazw miejscowych w okolicy Głubczyc i Raciborza

article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Terenowe nazwy śląskie

article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

O názvech a jménech Těšínska. S rejstříkem jmen z urbářů z let 1577, 1621, 1692, 1755

Václav Davídek, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung. Mit einem Anhange über die schlesisch-polnischen Personennamen. Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volkskunde

Konstanty Damrot, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Neisse. I. Stadt Neisse

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Jauer

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Page of  4335 (43342 results)
Results on page