REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/23991

Resource type: source code

MongoConnector QGIS plugin

Resource metadata

Title MongoConnector QGIS plugin
Title variant: MongoConnector wtyczka oprogramowania QGIS
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description MongoConnector - this Qgis plugin imports data from MongoDB database into a layer. Choose database, collection and geometry field to import the whole collection as a layer with data.
Requires ymongo>=3.0 and mongo >=3.0 (https://www.mongodb.org/).
Features: connecting to mongo, errors handling, adding features, it supports all geometry types if they are in the geojson format, otherwise new layer with "point" or with "lines" can be added, geojson "properties" features are also supported.
Usage:
- hit connect button to view all your databases,
- choose database,
- choose collection in database,
- choose if a geometry is in the geojson format or ...
- choose geometry field in collection. (English)
Description in another language: MongoConnector to wtyczka do programu QGIS, która pozwala importować dane z bazy MongoDB do warstwy QGIS. Wystarczy wybrać bazę, kolekcję i pole geometrii, aby zaimportować całą kolekcję jako warstwę z danymi.
Wymaga pymongo>=3.0 i mongo >=3.0 (https://www.mongodb.org/).
Możliwości: połączenie z mongo, obsług błędów, dodawanie elementów, obsługa wszystkich formatów geometrii, które są wspierane przez format geojson, obsługa geometrii punktów i linii bezpośrednio z danych, obsługa właściwości tożsama z Geojsonem.
Użytkowanie:
- wciśnij przycisk połącz, aby zobaczyć bazy danych;
- wybierz bazy danych;
- wybierz kolekcję w bazie;
- wybierz czy geometria jest w formacie Geojson lub...
- wybierz pole geometrii wprost z kolekcji. (Polish)
Comments: Wtyczka dostępna jest w oficjalnym repozytorium wtyczek http://plugins.qgis.org/plugins/MongoConnector/
Keywords "wtyczka"@pl, "MongoDB"@pl, "QGIS"@pl, "GeoJSON"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Programming language: Python
Repository URL: https://github.com/gospodarka-przestrzenna/MongoConnector
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. MongoConnector QGIS plugin. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowania obszaru głogowskiego

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg

Maciej Kamiński, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na Al. Mickiewicza z Al. Jana Pawła II w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na ul. Struga z ul. Gdańską w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more