REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/41389

Resource type: source code

Kreator repozytorium wtyczek QGIS

Resource metadata

Title Kreator repozytorium wtyczek QGIS
Title variant: QGIS plugin repository creator
Persons Authors: Maciej Kamiński, Wiktor Żelazo
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejszy kod zawiera oparty na języku php kreator repozytorium wtyczek do programu QGIS.
Każde nowe wydanie wtyczki uruchamia webhook na GitHubie, powodując pojawieniem się nowej wersji wtyczki w repozytorium wtyczek programu QGIS, gotowej do pobrania i instalacji przez użytkownika końcowego.
Dane dołączone do wtyczki wraz z udostępnionymi plikami zip zawierają wszystkie informacje niezbędne do opublikowania wtyczki w repozytorium wtyczek programu QGIS. Każde nowe wydanie wtyczki powinno automatycznie aktualizować repozytorium wtyczek użytkownika, uzupełniając je aktualnymi danymi. (Polish)
Description in another language: This code contains php-based solution to create QGIS user plugin repository.
With each new plugin release GitHub webhook is triggered and a new version appears in repository. It is ready to download and install for end user.
The plugin data contents along with released zips contains all necessary information to publish plugin in user plugin repository. Each new release shall update user plugin repository info with proper data. (English)
Comments: Zasób jest dostępny w oficjalnym repozytorium https://github.com/gospodarka-przestrzenna/qgis-plugins.xml-php
Keywords "repository"@en, "QGIS"@pl, "język PHP"@pl, "plugin"@pl, "wtyczka"@pl, "repozytorium"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Programming language: PHP
Repository URL: https://github.com/gospodarka-przestrzenna/qgis-plugins.xml-php
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wiktor Żelazo
Availability date: 18-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński, Wiktor Żelazo. Kreator repozytorium wtyczek QGIS. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowania obszaru głogowskiego

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg

Maciej Kamiński, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na Al. Mickiewicza z Al. Jana Pawła II w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more