Contact

Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
pl. Grunwaldzki 11
bud. D-21
tel.: 71 348 78 10
kontakt@azon.e-science.pl