REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18096

Resource type: dataset, database

Modelowania obszaru głogowskiego

View

Resource metadata

Title Modelowania obszaru głogowskiego
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały cyfrowe do zajęć - ćwiczeń i wykładów.
Dane zapisane w najbardziej rozpowszechnionym formacie ESRI (Environmental Systems Research Institute) shapefile. Zawierają informacje o drogach i ośrodkach. Mogą posłużyć jako materiał dla studentów i/lub pomoc dydaktyczna dla uruchamiania algorytmów modelujących potencjały wzrostów czy dynamikę osadnictwa.
Załączone materiały służą do modelowania obszaru głogowskiego i zostały użyte w pracy inżynierskiej Ewy Rekosz.
Warianty modelowań zawarte są w różnych folderach. Odpowiednio - nazwa oznacza użyte do modelowań kolumny danych. Źródła poszczególnych wariantów znajdują się w plikach tabeladane (węzły) i zrodlacele (do modelu). W podfolderze Modeled możemy znaleźć dane już po wymodelowaniu. W kolumnach I* są zawarte wyniki modelowań, a w kolumnach D* - różnica z rzeczywistością. (Polish)
Keywords "plik kształtu"@pl, "model pośrednich możliwości"@pl, "GIS"@pl, "modelowanie i symulacja"@pl, "symulacja"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Resource language: Polish
Resource geographical coverage: "Głogów"
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. Modelowania obszaru głogowskiego. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej 2009

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Model symulujący przemiany struktury gospodarki w skali regionalnej

Tomasz Ossowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more