Tools

View

API

Skorzystaj z tego narzędzia w celu uzyskania klucza dostępowego (tokena) do interfejsów API systemu AZON. Z wykorzystaniem klucza możliwy jest zdalny dostęp do zasobów nauki publikowanych w systemie, poprzez REST API lub edytor zapytań SPARQL.

OPEN

Dictionary editor

Skorzystaj z tego narzędzia w celu edytowania słownika kontrolowanego używanego do tworzenia opisu metadanowego zasobów nauki. Narzędzie wykorzystuje model słowników oparty o model SKOS (Simple Knowledge Organization System).

OPEN

SPARQL query editor

Skorzystaj z tego narzędzia w celu eksplorowania zasobów nauki udostępnionych w systemie AZON z wykorzystaniem technologii Semantic Web. Eksploracja zasobów prowadzona jest z użyciem zapytań SPARQL. Wyniki przeprowadzonych analiz wyświetlane są w postaci tabelarycznej. Korzystanie z narzędzia wymaga posiadania klucza API.

OPEN

CSV to RDF converter

Skorzystaj z tego narzędzia w celu wykonania konwersji danych tabelarycznych w formacie CSV do formatu RDF. Narzędzie bazuje na koncepcji Tabular Data and Metadata on the Web i pozwala utworzyć zestaw metadanych opisujących znaczenie kolumn w tabeli, a następnie konwertować je do formatu RDF.

OPEN
SENGŚ dictionary icon

SENGŚ

Skorzystaj z elektronicznej wersji Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) stworzonej na bazie informacji pochodzących z 16 tomów "Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska" oraz tomu 17.: "Suplement (A–Ż)" wydanych przez Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu.

OPEN