REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio PWr

Properties

Name Kolekcja e-Biblio PWr
Number of resources 11825
Description Kolekcja gromadzi zasoby Politechniki Wrocławskiej o charakterze tradycyjnym - książki, materiały konferencyjne, artykuły, prace dyplomowe, raporty, wybrany zbiór z kolekcji Politechniki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, a także skany obiektów muzealnych oraz archiwalne nagrania audycji radiowych oraz telewizyjnych. Można tu również znaleźć bazy danych lub dokumenty o charakterze bibliograficznym, jak Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Filter
Page of  1183 (11825 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Internet w kształceniu ustawicznym

Mirosław Szymanowski, Zbigniew Sałamacha, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputery kwantowe a kryptografia

Dominik Srokowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Personal Firewalls - dodatkowa metoda zapewnienia bezpieczeństwa w sieci

Waldemar Grabiec, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Telemedycyna przez Internet - polskie uwarunkowania

Janusz Szymas, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rola modułów komunikacyjnych w internetowych systemach zdalnego nauczania

Andrzej Adamczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługi transmisji głosu w SIP i H.323

Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, Robert Karczewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komunikatory sieciowe - nowe standardy i zastosowania

Krzysztof Nowicki, Tomasz Janisiewicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badania efektywności protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych

Adam Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Stan i uwarunkowania Internetu w Polsce i na świecie

Włodzimierz Gogołek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Internet Optyczny siecią globalną następnej generacji

Waldemar Grabiec, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  1183 (11825 results)
Results on page