REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio PWr

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja e-Biblio PWr
Number of resources 11484
Description Kolekcja gromadzi zasoby Politechniki Wrocławskiej o charakterze tradycyjnym - książki, materiały konferencyjne, artykuły, prace dyplomowe, raporty, wybrany zbiór z kolekcji Politechniki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, a także skany obiektów muzealnych oraz archiwalne nagrania audycji radiowych oraz telewizyjnych. Można tu również znaleźć bazy danych lub dokumenty o charakterze bibliograficznym, jak Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Page z 1149 (11484 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Forum Aktywności Studenckiej 2011

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Dzień Mediów na Politechnice Wrocławskiej - Ranne Kakao

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Cząsteczka w otoczeniu chemicznym - Modelowanie efektów rozpuszczalnikowych

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Cząsteczka w otoczeniu chemicznym - Fizykochemia ograniczonych przestrzeni

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk chemicznych (2011)

BESST Extended Leadership Team Meeting

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Akcja PTTK

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Akademicki ROcK 2013 - finał

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Drugie urodziny SKS Politechniki Wrocławskiej

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zima we Wrocławiu 2010

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)Page z 1149 (11484 results)