REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Learning PWr

Properties

Name Kolekcja e-Learning PWr
Number of resources 1041
Description Kolekcja zwiera zasoby posiadające cechy materiałów lub pomocy dydaktycznych, takie jak kursy e-learningowe, notatki z wykładów, prezentacje do wykładów, dokumenty zawierające instrukcje laboratoryjne, ćwiczenia, skrypty, materiały audiowizualne wskazujące, jak np. korzystać ze specjalistycznego oprogramowania.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Filter
Page of  105 (1041 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Projektowanie kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo

Michał Stanclik, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Podstawy programowania

Robert Muszyński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Techniki komputerowe w robotyce

Robert Muszyński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Naturalne orbitale wiązań - opis metody NBO z przykładami

Piotr Wojciechowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - jednowymiarowe ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrodę płaską

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - stosowane wielkości i ich jednostki

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - jednowymiarowe ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - jednowymiarowe ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrodę kulistą

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - ustalone przewodzenie ciepła w obecności wewnętrznych źródeł ciepła cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - źródła ciepła w rdzeniu reaktora

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Page of  105 (1041 results)
Results on page