REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/38557

Resource type: dataset, database

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

View

Resource metadata

Title Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Model zmian obciążeń ruchu samochodowego wynikających z dynamicznych zmian przepustowości dróg.
Wykorzystano 337 rejonów obliczeniowych będących podziałem Łodzi wraz okalającymi gminami. Z każdym rejonem związany jest potencjał generowania ruchu i potencjał celów zgodnie z koncepcją modelu pośrednich możliwości.
W pliku sd.geojson zawarte są punkty wraz z danymi o źródłach i celach (odpowiednio pola src i dst) punkty są reprezentacją ww. rejonów. Sieć została następnie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby łączyć punkty generujące i agregujące ruch.
Symulację przeprowadzono najpierw uzyskując więźbę ruchu modelem pośrednich możliwości. Realizacja więźby na zadanej sieci drogowej pozwoliła uzyskać wyjściowy stan obciążeń. W modelu zablokowano parametrycznie ulice prowadzące do skrzyżowania symulując tym samym nieprzejezdność i wyłączenie z ruchu. Powtórnie obliczono realizację więźby ruchu w odcinkach drogowych. Dalszej analizie poddano różnice pomiędzy obciążeniem pierwotnym i wtórnym.
Symulacje przeprowadzone zostały z użyciem modelu pośrednich możliwości, ograniczonej przepustowością odcinków drogowych - kilkukrotnie obciążenie frakcjami ruchu zmieniło przepustowość zmieniając tym samym najkrótsze trasy ruchu. Rozkładanie podróży nastąpiło po trzech najkrótszych drogach od źródła do celu. Symulacje przeprowadzono dla ruchu w szczycie porannym (droga do pracy).
Kartogram z wynikami symulacji dostępny jest w formie zbliżenia na modelowany obszar (w1.pdf) oraz ze zmianami w kontekście całego miasta (w2.pdf). Wraz z kartogramami reprezentującymi wyniki symulacji dostępne są też szczegółowe dane o obciążeniach dróg: plik changed.geojson - pola weight - waga/koszt odcinka, original - oryginalne obciążenie odcinka, strs - obciążenie po blokadzie, change - zmiana, junc - przepływy przez skrzyżowanie. (Polish)
Keywords "model pośrednich możliwości"@pl, "transport indywidualny"@pl, "przepustowość sieci transportowych"@pl, "obciążenie ruchem drogowym"@pl, "Łódź"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Software used: QGIS, pankus
Resource language: English, Polish
Resource geographical coverage: "Łódź"
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 08-03-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na ul. Narutowicza z ul. Kilińskiego w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Kopcińskiego z Al. Piłsudskiego w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more