REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27781

Resource type: source code

Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci

Resource metadata

Title Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wtyczka do programu QGIS, pozwalająca na obliczenie azymutów geograficznych, czyli kątów między północną częścią południka geograficznego a danymi kierunkami poziomymi, pomiędzy liniami w wybranej warstwie sieci. Dokumentacja wtyczki i jej interfejs zapisane są w języku angielskim. Do poprawnego działania wtyczki wymagany jest poprawnie zainstalowany program QGIS w wersji 3.4 lub wyższej. (Polish)
Comments: Wtyczka, jej dokumentacja oraz interfejs są dostępne w oficjalnym repozytorium https://github.com/gospodarka-przestrzenna/AllAzimuth
Keywords "plugin"@pl, "azymut"@pl, "QGIS"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Programming language: Python
Repository URL: https://github.com/gospodarka-przestrzenna/AllAzimuth
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wiktor Żelazo
Availability date: 18-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowania obszaru głogowskiego

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Modelowanie czasowych zmian obciążenia sieci. Problem ograniczonej przepustowości dróg

Maciej Kamiński, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na Al. Mickiewicza z Al. Jana Pawła II w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more