REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/23828

Resource type: dataset, database

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty

View

Resource metadata

Title Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty
Persons Authors: Maciej Kamiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór graficznej wizualizacji wyników symulacji modelu pośrednich możliwości przeprowadzonych na sieci o kształcie kraty, w której oczkach umieszczone są punkty źródłowo-celowe. Wynikiem jest taki stan początkowy źródeł, który pozwala na uzyskanie zadanego rozkładu celów po zajściu wymiany ruchu metodą pośrednich możliwości. Na wynikach obliczone wielkości źródeł oznaczone są kołami odpowiedniej wielkości. Kolorem czerwonym i niebieskim oznaczone są odpowiednio dodatnie i ujemne wartości. Obliczenia wymagały rozwiązywania dużych układów macierzowych co stało się możliwe dopiero dzięki dostępności komputerów.
Przestrzenią modelowania jest kwadratowa sieć o rozmiarach boku od 2 do 21 jednostek - każdy rozmiar sieci dzielony jest na pierścienie równej wielkości. Dla każdej ilości pierścieni w sieci o określonym rozmiarze przeprowadzono symulację dla 1000 różnych wartości parametru ucieczki, zwiększającego się logarytmicznie od 0,0000001 do 0,9. Udostępnione równolegle z wynikami bazy danych zawierają także informację o poszczególnych etapach stanowiąc uzasadnienie dla otrzymanych rezultatów ostatecznych (graficznych). Wyniki można analizować pod kątem zmian w różnych parametrach obliczeń. Jest to zatem wielowymiarowe modelowanie kohortowe.
Szczegółowe informacje dotyczące zawartości tabel dostępne są w dokumentacji projektu Pankus. Symulacje przeprowadzono za pomocą skryptu „symul1.py”, wykorzystując pakiet pankus (https://github.com/gospodarka-przestrzenna/pankus), dostępny w języku oprogramowania Python.
Niniejszy zbiór wyników pozwala na zrozumienie i analizę mechanizmu działania modelu pośrednich możliwości w prostych warunkach, stanowiąc jednocześnie kanwę dla potencjalnych artykułów naukowych i prac badawczych. (Polish)
Keywords "Python"@pl, "model pośrednich możliwości"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Software used: SQLite 3, Python 3
Resource language: English
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wiktor Żelazo
Availability date: 31-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Maciej Kamiński. Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie kraty. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

MongoConnector QGIS plugin

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) ul. Wólczańskiej z ul. Struga w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowania obszaru głogowskiego

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more