REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/10296

Resource type: article, chapter

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

View

Resource metadata

Title Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994
Title variant: Computer modelling in studying concentration phenomena in a settlement system 1963-1994
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zastosowanie techniki komputerowej pozwoliło wykonać w ciągu ostatnich trzydziestu lat bardzo wiele eksperymentalnych modelowań dotyczących zawiązywania się struktur przestrzennych w układzie osadniczym. Chodziło nie o wprowadzenie arbitralnych postulatów i normatywów, lecz o ewentualne wykrycie oddziaływań wewnętrznych w systemie zdążającym do utrzymania równowagi. Wykazano decydujący wpływ kilku kategorii kontaktów, a zwłaszcza ich cechy, jak selektywny wybór celów. (Polish)
Description in another language: The application of Computer techniques has enabled experimental modeling to be performed many a time over the past thirty years, which referred to the formation of spatial structures in a settlement system. The purpose was not to introduce any arbitrary postulates and norms, but to detect interactions within the system tending to equilibrium. A decisive influence of several categories of contacts, in particular, their characteristic property, i.e., selective choice of goals, has been shown. (English)
Comments: Artykuł należy do zbioru prac wydanych pod wspólnym tytułem "Zarys metod i technik badawczych w planowaniu przestrzennym" pod redakcją Eugeniusza Bagińskiego, Wrocław 1996.
Keywords "model kontaktu"@pl, "miasto Wrocław"@pl, "system osadniczy"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "modelowanie i symulacja procesów"@pl, "planowanie przestrzenne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zarys metod i technik badawczych w planowaniu przestrzennym
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1996
From page: 17
To page: 22
Resource language: Polish
Identifiers: ISBN: 83-7085-243-2
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 14-11-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Model symulacyjno-decyzyjny ORION

Tadeusz Zipser, Jerzy Sławski, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Jadwiga Brzuchowska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more