REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19366

Resource type: research equipment

Analizator rtęci

Resource metadata

Title Analizator rtęci
Persons Authors: Marzena Styczyńska
Cocreators: Arkadiusz Karol Popiel (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Oznaczanie zawartości rtęci. (Polish)
Keywords "zawartość rtęci"@pl, "Rtęć"@pl
Classification Resource type: research equipment
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://lbsaa-azon.e-science.pl/home/
Location: UPWr
Equipment producer: Altec Ltd.
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Popiel
Availability date: 10-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja e-Laboratoria UPWr

Citation

Copied

Marzena Styczyńska. Analizator rtęci. [research equipment] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyposażenie dodatkowe

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Laboratorium Badań Żywności (Katedra Żywienia Człowieka)

Marzena Styczyńska, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Spirometr

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała BIA 101

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

See more