REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20133

Resource type: research equipment

Uniwersalny czytnik mikropłytkowy (czytnik ELISA)

Resource metadata

Title Uniwersalny czytnik mikropłytkowy (czytnik ELISA)
Persons Authors: Marzena Styczyńska
Cocreators: Arkadiusz Karol Popiel (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Uniwersalny czytnik jest jednokanałowym, filtrowym czytnikiem absorbancji, pracującym w zakresie długości fal 400 – 750 nm, dokonującym odczytów z mikropłytek. W pełni zautomatyzowany przyrząd jest przystosowany do pracy z płytkami 6, 12, 24, 48 i 96 -dołkowymi. Czytnik ten spełnia wymagania wszystkich dotyczących go norm obowiązujących w Polsce, Europie i USA (w tym znak CE). (Polish)
Keywords "Leptyna"@pl, "ELISA"@pl, "Insulina"@pl, "Adiponektyna"@pl, "Interleukiny"@pl
Classification Resource type: research equipment
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://lwkzc-azon.e-science.pl/home/
Location: UPWr
Equipment producer: BioTek
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Popiel
Availability date: 10-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja e-Laboratoria UPWr

Citation

Copied

Marzena Styczyńska. Uniwersalny czytnik mikropłytkowy (czytnik ELISA). [research equipment] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 8 (1) 2009

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała BIA 101

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Oznaczanie wybranych parametrów biochemicznych

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator rtęci

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator składu ciała Quantum HBS 6G PRO+

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

See more