Authors: S / Marzena Styczyńska

Page of 2 (18 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Analizator składu ciała BIA 101

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała Quantum HBS 6G PRO+

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Oznaczanie wybranych parametrów biochemicznych

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator rtęci

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Badania pojemności płuc

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Laboratorium w Katedrze Żywienia Człowieka UPWr

Marzena Styczyńska, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Wyposażenie dodatkowe

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Chromatograf gazowy Perkin Elmer

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Spektrometr absorpcji atomowej

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)Page of 2 (18 results)