REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19368

Resource type: research laboratory

Laboratorium Badań Żywności (Katedra Żywienia Człowieka)

Resource metadata

Title Laboratorium Badań Żywności (Katedra Żywienia Człowieka)
Persons Authors: Marzena Styczyńska
Cocreators: Arkadiusz Karol Popiel (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Personel posiada dużą wiedzę i dorobek naukowy z dziedziny oznaczania pierwiastków techniką spektrometrii atomowej, zarządzania jakością w laboratorium, walidacji metod.

Zakres działalności:

1. Badania wody, żywności, produktów rolno-spożywczych, pasz, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów, pasz oraz materiału biologicznego metodą AAS w zakresie:

•oznaczania zawartości/stężenia toksycznych pierwiastków śladowych: ołowiu, kadmu, arsenu;

•oznaczania zawartości pierwiastków mineralnych: sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, niklu, fosforu i in.

2. Badania żywności, materiału biologicznego, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi,

3. Badania żywności, materiału biologicznego, pasz, wody, produktów rolno-spożywczych, nowo uzyskiwanych technologicznie preparatów pod kątem zawartości/stężenia pierwiastków mineralnych,

4. Badania specjalistyczne w zakresie prac badawczo-naukowych na potrzeby pracowników i studentów Uczelni oraz jednostek zewnętrznych,

5. Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi i innymi laboratoriami o podobnym profilu. (Polish)
Keywords "Spektrometria"@pl, "AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna"@pl
Classification Resource type: research laboratory
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://lbsaa-azon.e-science.pl/home/
Location: UPWr
Narrow recipient group: producenci branży spożywczej, rolnej i pokrewnych, pracownicy nauki
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Popiel
Availability date: 10-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja e-Laboratoria UPWr

Citation

Copied

Marzena Styczyńska. Laboratorium Badań Żywności (Katedra Żywienia Człowieka). [research laboratory] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyposażenie dodatkowe

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji

Marzena Styczyńska, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Spirometr

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Spektrometr

Agnieszka Medyńska-Juraszek, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała BIA 101

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

See more