REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20131

Resource type: aparatura badawcza

Analizator składu ciała BIA 101

Resource metadata

Title Analizator składu ciała BIA 101
Persons Authors: Marzena Styczyńska
Cocreators: Arkadiusz Karol Popiel (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Precyzyjne określanie parametrów elektrycznych pozwala na bezpośredni pomiar właściwości bioelektrycznych tkanek, odpowiedzialnych za nawodnienie i odżywienie badanego. (Polski)
Keywords "Nawodnienie"@pl, "odżywienie"@pl, "bioimpedancja"@pl
Classification Resource type: aparatura badawcza
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Adres www laboratorium/pracowni: https://lwkzc-azon.e-science.pl/home/
Lokalizacja: UPWr
Producent urządzenia: Akern
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Popiel
Availability date: 16-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marzena Styczyńska. Analizator składu ciała BIA 101. [aparatura badawcza] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analizator składu ciała Quantum HBS 6G PRO+

Marzena Styczyńska, aparatura badawcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, aparatura badawcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, aparatura badawcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu Nr 73. Melioracja XII

Czesław Opaliński, Stanisław Włodarczyk, Józef Dzieżyc, Stanisław Rojek, Stanisław Bieszczad, Józef Piasecki, Józef Makowiecki, Bonifacy Łykowski, Jacek Chlipalski, Adam Szpindor, Ludwika Jankiewicz, czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Uniwersalny czytnik mikropłytkowy (czytnik ELISA)

Marzena Styczyńska, aparatura badawcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator rtęci

Marzena Styczyńska, aparatura badawcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

See more