REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20131

Resource type: research equipment

Analizator składu ciała BIA 101

Resource metadata

Title Analizator składu ciała BIA 101
Persons Authors: Marzena Styczyńska
Cocreators: Arkadiusz Karol Popiel (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Precyzyjne określanie parametrów elektrycznych pozwala na bezpośredni pomiar właściwości bioelektrycznych tkanek, odpowiedzialnych za nawodnienie i odżywienie badanego. (Polish)
Keywords "Nawodnienie"@pl, "odżywienie"@pl, "bioimpedancja"@pl
Classification Resource type: research equipment
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://lwkzc-azon.e-science.pl/home/
Location: UPWr
Equipment producer: Akern
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Popiel
Availability date: 16-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marzena Styczyńska. Analizator składu ciała BIA 101. [research equipment] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Laboratorium Badań Żywności (Katedra Żywienia Człowieka)

Marzena Styczyńska, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Analizator składu ciała Quantum HBS 6G PRO+

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Analizator składu ciała ACCUNIQ BC380

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Uniwersalny czytnik mikropłytkowy (czytnik ELISA)

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu Nr 73. Melioracja XII

Czesław Opaliński, Stanisław Włodarczyk, Józef Dzieżyc, Stanisław Rojek, Stanisław Bieszczad, Józef Piasecki, Józef Makowiecki, Bonifacy Łykowski, Jacek Chlipalski, Adam Szpindor, Ludwika Jankiewicz, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Analizator rtęci

Marzena Styczyńska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

See more