REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/12297

Resource type: educational material

Podstawy Statyki Budowli

View

Resource metadata

Title Podstawy Statyki Budowli
Persons Authors: Monika Podwórna
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego stopnia pierwszego Politechniki Wrocławskiej. Materiały zawierają wprowadzenie do Statyki Budowli. (Polish)
Keywords "kratownica"@pl, "belka"@pl, "mechanika budowli"@pl, "rama (mechanika)"@pl, "zasada prac przygotowanych"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of pages: 54
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Monika Podwórna
Availability date: 10-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Monika Podwórna. Podstawy Statyki Budowli. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wprowadzenie do statyki budowli

Monika Podwórna, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Modelowanie kładki dla pieszych łączącej dwa budynki biurowe

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Dynamic response of steel-concrete composite bridges loaded by high-speed train

Monika Podwórna, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Wprowadzenie do statyki budowli

Monika Podwórna, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

See more