REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83124

Resource type: photo

Pałac w Słupicach, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska

View

Resource metadata

Title Pałac w Słupicach, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska
Persons Authors: Piotr Błoniewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Słupice zostały odnotowane po raz pierwszy w 1333 r., jako własność Mikołaja ze Słupic. Dwór pański stanowił trójskrzydłowe założenie z dziedzińcem zamknięte murem obwodowym, zbudowane kamienia i cegły, dwukondygnacyjne, podpiwniczone, nakryte wysokimi dwuskrzydłowymi dachami, które zostały przedstawione na inwentaryzacji pomiarowej z 1980 r. wykonanej przez studentów Wydziału Architektury PWr (zbiory Katedry Architektury Polskiej). Obecnie zachowane są dwa skrzydła – północne i wschodnie, oba w stanie postępującej ruiny bez dachów i stropów; południowe zostało zburzone całkowicie. Zachowany jest jedynie pn. szczyt skrzydła wschodniego o formach renesansowych. Obecnie, zarówno piwnice jak i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.
Dokumentacja fotograficzna została wykonana przez Piotra Błoniewskiego w latach 2016-2023. Publikowane w ramach Katalogu Zamków i Dworów Obronnych Śląska, szczegółowy opis obiektu na stronie projektu: https://zamki.pwr.edu.pl/ (Polish)
Keywords "katalog"@pl, "obecnie"@pl, "pałac"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Słupice, gm. Łagiewniki
Creation time: 2023
Series name: Pałac w Słupicach
Scanner or camera model: DJI FC7203
Resource temporal coverage: 2016-2023
Resource geographical coverage: "Słupice"
Location: Słupice, gm. Łagiewniki
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Radosław Biel
Availability date: 26-09-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Błoniewski. Pałac w Słupicach, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach

Adam Nadolny, Mateusz Karpina, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 1 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zamek Niesytno w Płoninie według badań architektonicznych z lat 2011-2012

Piotr Błoniewski, Małgorzata Chorowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Model 3D pałacu w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego

Sylwia Sidor, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more