REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/56677

Resource type: 3D, photo360

Model 3D pałacu w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego

View

Resource metadata

Title Model 3D pałacu w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego
Persons Authors: Sylwia Sidor
Cocreators: Przemysław Tymków (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D oraz chmura punktów przedstawiające pałac w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego. (Polish)
Keywords "pałac"@pl, "chmura punktów"@pl, "model 3D"@pl, "naziemny skaning laserowy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Struga (woj. dolnośląskie)
Time of scan/photo creation: 2020
Scanner or camera model: Leica ScanStation P20
Software used: Leica Cyclone, SketchUp 2020
Place of object creation: Struga (woj. dolnośląskie)
Time of object creation: XVI wiek
Object material: obiekt kamienno-ceglany
Georeference: Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-KRON86-NH
Georefernce accuracy: Chmura punktów: 0,016 m
LOD according to CityGML: LOD3
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 05-05-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Sidor. Model 3D pałacu w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łąki na terenie gminy Jelcz-Laskowice z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 4) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Model przedstawiający rzeźbę miejską "Pociąg do nieba"

Kinga Gancarek, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Platan klonolistny (kora) - model 3D

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more