REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/8220

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8220

Resource type: 3D, photo360

Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach

View

Resource metadata

Title Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach
Persons Authors: Adam Nadolny, Mateusz Karpina
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach wykonana na podstawie zdjęć lotniczych. (Polish)
Comments: 30. Założenia parkowe, ogrodowe i kolekcje małej architektury ogrodowej – realizacje, koncepcje architektoniczne, ekspertyzy i projekty techniczne, projekty studialne wraz z wariantami
Keywords "chmura punktów"@pl, "pałac"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław - Pawłowice
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: dron Aibot X6/Nikon D800
Time of object creation: XIX wiek
Object material: cegła
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 26-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Adam Nadolny, Mateusz Karpina. Chmura punktów prezentująca pałac w Pawłowicach. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Łąki na terenie gminy Jelcz-Laskowice z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 4) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach

Mateusz Karpina, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more