REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/33188

Resource type: other document

Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych

View

Resource metadata

Title Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych
Title variant: Guidelines for lemmatizing nominal and adjectival phrases
Persons Authors: Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Lematyzacja fraz polega na przypisaniu wystąpieniom fraz w tekście ich​ form podstawowych​. Forma podstawowa frazy jest poprawną frazą tego samego typu, która mogłaby wystąpić w słowniku albo na liście słów kluczowych. Lematyzacja zawsze wymaga sprowadzenia nadrzędnika frazy do mianownika, na ogół wymaga też sprowadzenia go do liczby pojedynczej, a czasem również rodzaju do męskiego. Rozpatrujemy tutaj frazy NP (zgodnie z wytycznymi KPWr, frazą typu NP są też frazy przyimkowe) i AdjP. (Polish)
Keywords "wytyczne do anotacji"@pl, "lematyzacja"@pl, "forma podstawowa"@pl, "fraza nominalna"@pl, "lemmatizing"@en, "base form"@en, "noun phrase"@en
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018-12-06
Number of pages: 3
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2015-2018
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 12-03-2019
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek. Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more