REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Statystyka PWr

Properties

Name Kolekcja e-Statystyka PWr
Number of resources 41
Description Kolekcja zawiera różne dane statystyczne zestawiane w związku z działalnością Politechniki Wrocławskiej. Są to m.in. statystyki biblioteczne, dane liczbowe studentów ujęte według różnych kryteriów, projekty realizowane na Uczelni, informacje gromadzone w ogólnouczelnianych systemach statystycznych.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Filter
Page of  5 (41 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Statystyki biblioteczne Politechniki Wrocławskiej za lata 2016-2018

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Statystyka świadczeń finansowych dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Statystyka ocen z kursów dla danej grupy demograficznej studentów Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym 2018/2019

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Liczba projektów realizowanych przez jednostki Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych

Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami

Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Schematy składniowe wyrażeń przestrzennych

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wzorcowy zbiór relacji pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii

Amelia Biegalska, Marek Maziarz, Małgorzata Ohia-Nowak, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik z uzgodnieniem

Michał Wendelberger, Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Page of  5 (41 results)
Results on page