REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43384

Resource type: synopsis

System kontroli temperatury w zbiorniku do testów zmęczeniowych elementów wykonanych z elastomerów

View

Resource metadata

Title System kontroli temperatury w zbiorniku do testów zmęczeniowych elementów wykonanych z elastomerów
Persons Authors: Hubert Skowronek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej Jakuba Sandeckiego zrealizowanej pod opieką dra inż. Marka Stembalskiego. (Polish)
Keywords "system kontroli temperatury"@pl, "Arduino Uno"@pl, "Elastomery"@pl
Classification Resource type: synopsis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Synopsis creation place: Wrocław
Creation time: 2019
Number of pages in synopsis: 2
Source document author: Jakub Sandecki
Title of source document: System kontroli temperatury w zbiorniku do testów zmęczeniowych elementów wykonanych z elastomerów
Place of source document publication: Wrocław
Source document publisher: Politechnika Wrocławska
Time of source document publication: 2016
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Hubert Skowronek
Availability date: 24-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Hubert Skowronek. System kontroli temperatury w zbiorniku do testów zmęczeniowych elementów wykonanych z elastomerów. [synopsis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania sił skrawania podczas frezowania z użyciem płytek o zmodyfikowanej geometrii

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

See more