REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83092

Resource type: educational material

Statyka budowli

View

Resource metadata

Title Statyka budowli
Title variant: SB2
Title variant: Statyka budowli: część 2
Persons Authors: Monika Podwórna, Katarzyna Misiurek, Olga Szyłko-Bigus
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Materiały są uzupełnieniem do zajęć laboratoryjnych ze Statyki budowli na studiach inżynierskich. (Polish)
Keywords "statyka"@pl, "wyznaczanie sił wewnętrznych"@pl, "statyka budowli"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2023
Number of pages: 147
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Monika Podwórna
Availability date: 21-03-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Monika Podwórna, Katarzyna Misiurek, Olga Szyłko-Bigus. Statyka budowli. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Modelowanie kładki dla pieszych łączącej dwa budynki biurowe

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Fizyka I - Energia potencjalna i siła zachowawcza. Warunki równowagi

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Modelowanie stalowego przekrycia strukturalnego

Jerzy Szołomicki, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Analiza stropu zespolonego stalowo-betonowego

Maciej Kożuch, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Dynamic response of steel-concrete composite bridges loaded by high-speed train

Monika Podwórna, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more