REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70463

Resource type: dataset, database

Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na braku samoistnego zerwania światłowodu po zakończonym procesie

View

Resource metadata

Title Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na braku samoistnego zerwania światłowodu po zakończonym procesie
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wytworzony taper światłowodowy za pomocą spawarki światłowodowej FSU 995 PM firmy Ericsson w jednoetapowym procesie obejmującym natężenie prądu I1=10 mA oraz czas rozciągania T1=10 s. Wytworzony taper został zobrazowany za pomocą kamery XS-1.7-320 firmy Xenics wskazując na jego deformację polegającą na braku samoistnego zerwania światłowodu po zakończonym procesie, oderwanie na przewężeniu nastąpiło dopiero po wyciągnięciu tapera z rotatorów spawarki. (Polish)
Keywords "światłowód"@pl, "światłowód szklany"@pl, "światłowód włóknisty"@pl, "światłowód jednomodowy"@pl, "światłowód wielomodowy"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Resource language: Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 07-06-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na braku samoistnego zerwania światłowodu po zakończonym procesie. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.575 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more