Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych (2011)

Filter
Page of  1921 (19204 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)

Władysław Matwin, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej. Group decision algorithms used in MEDIATOR system (RB-1998-59-02)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Concepts, methods and tools of business process computer-aided reengineering (RB-1998-96-07)

Aleksy Barski, Edward Michalewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=16 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=14 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=12 mA oraz czas rozciągania T2=8 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=10 mA oraz czas rozciągania T2=8 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=12 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=10 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  1921 (19204 results)
Results on page