REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73240

Resource type: dataset, database

Proszki ceramiczne wykorzystywane do produkcji ceramicznych żywic do druku 3D

View

Resource metadata

Title Proszki ceramiczne wykorzystywane do produkcji ceramicznych żywic do druku 3D
Persons Authors: Witold Nawrot, Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM proszków ceramicznych wykorzystywanych do produkcji ceramicznych żywic do druku 3D metodą stereolitografii oraz wydruków 3D z żywic ceramicznych.
Dokładny opis procedury wytwarzania elementów ceramicznych technika druku 3D został przedstawiony w publikacji: Nawrot, W., & Malecha, K. (2020). Additive manufacturing revolution in ceramic microsystems. Microelectronics International.
Opis próbek i załączonych obrazów SEM jest zawarty w załączonym pliku - Opis próbek. (Polish)
Keywords "druk 3D"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "ceramika alundowa"@pl, "stereolitografia"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 12-07-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Witold Nawrot, Olga Rac-Rumijowska. Proszki ceramiczne wykorzystywane do produkcji ceramicznych żywic do druku 3D. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more