REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82843

Resource type: article, chapter

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Problemy i techniki systemowego kształtowania działalności B+R (RB-1994-84-01)

View

Resource metadata

Title Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Problemy i techniki systemowego kształtowania działalności B+R (RB-1994-84-01)
Persons Authors: Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest poświęcona problemom i technikom systemowego kształtowania działalności B+R. (Polish)
Keywords "computer decision support"@en, "komputerowe wspomaganie decyzji"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-84-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 117
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 16-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Jakubowski. Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Problemy i techniki systemowego kształtowania działalności B+R (RB-1994-84-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Jacek Zabawa, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more