REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Properties

Name Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie
Number of resources 105
Description Kolekcja zawiera wszystkie zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie udostępnione w systemie AZON, obejmujące bazę ekspertów oraz prace doktorskie obronione w instytucie w latach 1974-2016. Prace te traktują o informatyce, automatyce i robotyce oraz o dziedzinach pokrewnych, łączących różne specjalności, jak: biocybernetyka, matematyka finansowa, analiza danych czy optymalizacja.
Creation date 2018-10-05

Resources in collection

Filter
Page of  11 (105 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

MODEST 2004: Integration, trade, innovation and finance: from continental to local perspectives

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

The Nordic-Baltic Europe : integration, risks, barriers & opportunities: papers from the 4th International Nordic-Baltic Workshop held in Klaipeda on June 12th-15th

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Nordic-Baltic Europe in Restructuring, Looking for the Integration Fits : 3rd International Nordic-Baltic Workshop, Sopot 14-16 April

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Modelling and analysing economies in transition II

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

MODEST 2002 - Transition & transformation - problems and models

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Global - local interplay in the Baltic Sea region : papers from the 5th International Nordic-Baltic Conference, Pärnu, 1998

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

A dynamic model of polish economy in transition

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Modelling and analysing economies in transition

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Modelling of economic transition phenomena

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Ludzie nauki wg obszarów i zainteresowań badawczych

dataset, database, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  11 (105 results)
Results on page