REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44581

Resource type: dataset, database

Kuliste nanocząstki ZnO otrzymywane w glikolu etylenowym

View

Resource metadata

Title Kuliste nanocząstki ZnO otrzymywane w glikolu etylenowym
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Cocreators: Helena Teterycz (Other), Patrycja Suchorska-Woźniak (Other), Dominika Oleś (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego nanokulek tlenku cynku otrzymywanych w glikolu etylenowym. Szczegółowy opis otrzymywania tego materiału został przedstawiony w publikacji: Teterycz,H., Rac, O., Suchorska-Woźniak, P. & Oleś, D. "The formation mechanism of colloidal spheres of ZnO in ethylene glycol" Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures(DJNB) 2013, 8(3).”
Opis plików:
k1 - kulki ZnO otrzymane w 30°C
k2 - kulki ZnO otrzymane w 100°C
k3 - kulki ZnO otrzymane w 60°C
k4 - kulki ZnO otrzymane w 80°C
k5 - kulki ZnO otrzymane w 110°C
k6 - kulki ZnO otrzymane w 120°C
k7 - kulki ZnO otrzymane w 130°C
k8 - kulki ZnO otrzymane w 140°C
_z1/_z2 - oznacza kolejny obraz SEM tej samej próbki
Opis próbek (_x - oznacza kolejny plik dotyczący tej samejróbki):
S1_x - siatka medyczna nr 1
S1_ZnO_x - siatka medyczna nr 1 pokryta ZnO
S2_x - siatka medyczna nr 2
S2_ZnO_x - siatka medyczna nr 2 pokryta ZnO
S3_x - siatka medyczna nr 3
S3_ZnO_x - siatka medyczna nr 3 pokryta ZnO
S4_x - siatka medyczna nr 4
S4_ZnO_x - siatka medyczna nr 4 pokryta ZnO (Polish)
Keywords "nanokulki"@pl, "fulereny"@pl, "Glikol etylenowy"@pl, "ZnO"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Kuliste nanocząstki ZnO otrzymywane w glikolu etylenowym. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more