REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40673

Resource type: thesis

Analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych

View

Resource metadata

Title Analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozprawa doktorska Olgi Rac-Rumijowskiej obroniona 06.06.2018 r.
Ze wstępu: "Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy badania właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych. Włókna kompozytowe, jako wypełniacz zawierały nanocząstki srebra syntezowane in situ podczas przygotowywania roztworu przędzalniczego, w obecności substancji stabilizujących. Szczególnie istotne było określenie rodzaju oddziaływań między nanocząstkami a czynnikiem i materiałem osnowy, gdyż od tego zależy jakość związania nanocząstek w kompozycie, a w efekcie transport ładunku elektrycznego. Istotne również było określenie struktury krystalicznej włókien nanokompozytowych oraz ich stabilności termicznej i powiązanie ich z mechanizmem transportu ładunku elektrycznego." (Polish)
Keywords "włókna polimerowe"@pl, "nanokompozyty polimerowe"@pl, "nanocząstki srebra"@pl, "włókna przewodzące"@pl, "Nanotechnologia"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of pages: 166
Supervisor: Helena Teterycz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

See more