REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15184

Resource type: book

Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny

View

Resource metadata

Title Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny
Persons Authors: Helena Teterycz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Poważnym skutkiem ubocznym szybkiej industrializacji, jest znaczne zwiększenie zagrożenia środowiska. Potrzebne są więc czujniki do szybkiej i dokładnej kontroli poziomu skażenia gleby, wody i atmosfery oraz do sterowania procesami technologicznymi. Standardowe pomiary instrumentalne wymagają wyszkolonego personelu, najczęściej drogiej aparatury oraz żmudnego i czasochłonnego przygotowania próbki, co powoduje, że na wyniki analizy trzeba na ogół długo czekać. W przeciwieństwie do tych pomiarów, pomiary z zastosowaniem czujników są proste, tanie i zapewniają szybką odpowiedź. Przemysł energetyczny potrzebuje czujników, które dobierałyby optymalne warunki procesów spalania, ale również czujników kontroli koncentracji produktów spalania. (Polish)
Keywords "Sensor"@pl, "gazy"@pl, "detektory półprzewodnikowe"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk chemicznych / technologia chemiczna (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2005
Number of pages: 206
ISBN: 83-7085-874-0
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1076
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 03-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Helena Teterycz. Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pomiary widma systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Sensory i systemy pomiarowe

book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Nanocząstki złota i srebra naniesione na podłoża krzemowe

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Maciej Krawczyk, Ryszard Korbutowicz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wstęp do mechatroniki

Zbigniew Smalec, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Biosensoryka

Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj, Sylwia Baluta, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

See more