REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83098

Resource type: dataset, database

Dane eksperymentalne z maszyny MTS dla próbki kompozytowej poddanej obciążeniom cyklicznym

View

Resource metadata

Title Dane eksperymentalne z maszyny MTS dla próbki kompozytowej poddanej obciążeniom cyklicznym
Title variant: Experimental data from MTS for composite specimen under cycling loading
Persons Authors: Szymon Jan Duda
Cocreators: Grzegorz Lesiuk (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Deposited (text data) contains measurements from the MTS machine: force, displacement, torque, rotation.
Material was CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). (English)
Keywords "cykliczne zmęczenie"@pl, "dane"@pl, "MTS"@pl, "dane eksperymentalne"@pl, "displacement"@en, "material"@en, "CFRP"@en, "rotation"@en, "force"@en, "torque"@en
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of data records: 14487064
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wojciech Myszka
Availability date: 03-04-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Szymon Jan Duda. Dane eksperymentalne z maszyny MTS dla próbki kompozytowej poddanej obciążeniom cyklicznym. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (1500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (3500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kody korekcyjne i kryptografia

Władysław Mochnacki, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Dane badawcze pozyskane w trakcie prac B+R prowadzonych w ramach projektu pn. „City Social Game”

Krzysztof Leśniewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more