REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83074

Resource type: dataset, database

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (1500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

View

Resource metadata

Title Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (1500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264
Persons Authors: Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plik zawiera wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo z wykorzystaniem kodeka H.264, z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia kompresji.
W kolejnych wierszach podano obliczone wskaźniki jakości dla poszczególnych klatek wideo oraz wyniki uśrednione dla całej sekwencji. (Polish)
Keywords "wideo"@pl, "H.264"@pl, "dane"@pl, "dane pomiarowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2023
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 17-03-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Janusz Klink. Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (1500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci PLUS

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more