REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/5903

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/5903

Resource type: article, chapter

Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu

View

Resource metadata

Title Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Historycy sztuki termin „architektura konstruktywistyczna” odnoszą zwykle do dzieł, powstałych w latach 1917-1937, których autorzy związani byli z awangardą rosyjską. W budowlach tych, zgodnie z założeniami nurtu, wykorzystywano najnowsze osiągnięcia ówczesnej techniki, co decydowało o ich zbliżonym wyglądzie. Za cechy modelowe konstruktywizmu w architekturze uznano „rygorystyczne przestrzeganie zgodności formy z konstrukcją, [...] wykorzystywanie nowatorskich osiągnięć techniki budowlanej, [...] traktowanie ekspresji ciążenia jako podstawowego środka plastycznego wyrazu”. Z czasem, w miarę rozwoju technik budowlanych, wypracowano szereg nowych form, opartych na bardziej współczesnych rozwiązaniach. Stało się to jedną z przyczyn wieloznaczności terminu „konstruktywizm”. (Polish)
Keywords "dziedzictwo kultury"@pl, "dziedzictwo cywilizacyjne"@pl, "konstruktywizm"@pl, "konstruktywizm radziecki"@pl, "architektura konstruktywizmu"@pl, "architektura konstruktywistyczna"@pl, "architektura współczesna"@pl, "architektura XX wieku"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Wiadomości Konserwatorskie
Numbering: nr 14
Place of publication: Warszawa
Publisher: Wiadomości Konserwatorskie
Time of publication: 2003
From page: 5
To page: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 19-03-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Barbara Widera. Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Puerto de la Cruz (2288)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra w Maladze (1008)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more