REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74165

Resource type: clinical case

Pies ze sztucznym stymulatorem serca, HR: 60/min

View

Resource metadata

Title Pies ze sztucznym stymulatorem serca, HR: 60/min
Persons Authors: Piotr Frydrychowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zapis EKG z odprowadzeń kończynowych, przesuw papieru 50 mm/s, amplituda 5 mm/mV. Widoczna stymulacja komorowa w postaci zespołów QRS wystymulowanych przez wszczepiony stymulator serca. Dodatkowo widoczne są również załamki P własnego rytmu pacjenta. Częstość stymulacji wynosi 60 uderzeń/minutę. (Polish)
Keywords "Stymulator serca"@pl, "EKG"@pl, "kardiologia"@pl, "pies"@pl
Classification Resource type: clinical case
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Time of research: 2021 (year)
Series name: EKG test
Species: Dog
Gender: Female
Breed: maltańczyk
Age (years): 4,
Type of research: EKG w warunkach ambulatoryjnych
Diagnosis: Wszczepiony stymulator serca, częstość stymulacji komorowej 60/minutę
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Piotr Frydrychowski
Availability date: 08-08-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja przypadków klinicznych chorób serca zwierząt UPWr

Citation

Copied

Piotr Frydrychowski. Pies ze sztucznym stymulatorem serca, HR: 60/min. [clinical case] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UPWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pies ze sztucznym stymulatorem serca, HR: 84/min

Piotr Frydrychowski, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zdjęcie warstwy keratynowej włosa puchowego psa rasy beagle, pow. obiektyw x 1.00 K (III)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Migotanie przedsionków, HR: 108/min

Piotr Frydrychowski, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Arytmie komorowe - wtrącone pobudzenie komorowe

Piotr Frydrychowski, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Wady wrodzone - SAS - podzastawkowe zwężenie aorty, przerost koncentryczny lewej komory

Marcin Michałek, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

See more