REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67932

Resource type: photo

Zdjęcie warstwy keratynowej włosa puchowego psa rasy beagle, pow. obiektyw x 1.00 K (III)

View

Resource metadata

Title Zdjęcie warstwy keratynowej włosa puchowego psa rasy beagle, pow. obiektyw x 1.00 K (III)
Persons Authors: Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zdjęcie włosa puchowego psa rasy beagle. Obraz przedstawia warstwę keratynową włosa puchowego z ułożeniem łusek rogowych w typie kolczastym, nakładających się na siebie o wzorze regularnych płatków. Na powierzchni materiału widoczne są nieliczne zanieczyszczenia środowiskowe w postaci pyłków. Zdjęcie zostało wykonane w technice mikroskopii skaningowej (SEM) z zastosowaniem powiększenia x 1.00 K, detektora SE1, z użyciem napięcia przyśpieszającego 10.00 kV oraz odległości roboczej między obiektywem a materiałem 11.0 mm. (Polish)
Comments: Baza zdjęć mikroskopowych wraz z wynikami mikroanaliz rentgenowskich
Keywords "skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)"@pl, "beagle"@pl, "włos"@pl, "włos puchowy"@pl, "pies"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Scanner or camera model: Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, Zeiss Evo LS 15)
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Patrycja Wróblewska
Availability date: 16-05-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja zdjęć mikroskopowych wyrostków rogowych skóry wraz z wynikami mikroanaliz rentgenowskich UPWr

Citation

Copied

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała. Zdjęcie warstwy keratynowej włosa puchowego psa rasy beagle, pow. obiektyw x 1.00 K (III). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zdjęcie włosa konia rasy czystej krwi arabskiej, woj. mazowieckie, pow. obiektyw x 300

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie przekroju poprzecznego włosa okrywowego kota rasy bengalskiej, pow. obiektyw x 1.00 K (VII)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie skóry konia, pow. obiektyw x 200 (I)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

See more