REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/68170

Resource type: clinical case

Wady wrodzone - SAS - podzastawkowe zwężenie aorty, przerost koncentryczny lewej komory

View

Resource metadata

Title Wady wrodzone - SAS - podzastawkowe zwężenie aorty, przerost koncentryczny lewej komory
Persons Authors: Marcin Michałek
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Projekcja prawostronna czterojamowa. Ciężkie podzastawkowe zwężenie aorty. Widoczny znaczny przerost koncentryczny (dośrodkowy) lewej komory. (Polish)
Keywords "kardiologia"@pl, "wada wrodzona układu krążenia"@pl, "echokardiografia"@pl, "pies"@pl
Classification Resource type: clinical case
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Time of research: 2021 (year)
Series name: Echocardiographic research
Numbering: 7
Species: Dog
Gender: Female
Breed: buldog francuski
Age (years): 2, Age (months): 6,
Type of research: USG
Diagnosis: SAS - podzastawkowe zwężenie aorty
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marcin Michałek
Availability date: 17-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja przypadków klinicznych chorób serca zwierząt UPWr

Citation

Copied

Marcin Michałek. Wady wrodzone - SAS - podzastawkowe zwężenie aorty, przerost koncentryczny lewej komory. [clinical case] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UPWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zdrowy pies - pomiar M-Mode w osi krótkiej

Marcin Michałek, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zdjęcie warstwy keratynowej włosa puchowego psa rasy beagle, pow. obiektyw x 1.00 K (III)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Przypadek kliniczny - blok przedsionkowo-komorowy II stopnia u 16-letniego psa rasy mieszanej, HR: 122/min

Piotr Frydrychowski, educational material, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

ATE - materiał zakrzepowy w świetle lewego przedsionka

Marcin Michałek, clinical case, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zdjęcie morfologii linii komórkowej kostniakomięsaka psa D17 hodowanej z nHAp, jądra komórkowe

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

See more