REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82860

Resource type: article, chapter

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Model operatywnego ustalania dawek pokarmowych zwierząt gospodarskich w dowolnie ustalonym odcinku czasu (PN-1983-09-02)

View

Resource metadata

Title Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Model operatywnego ustalania dawek pokarmowych zwierząt gospodarskich w dowolnie ustalonym odcinku czasu (PN-1983-09-02)
Persons Authors: Stanisław Jackowski, Marek Wierzbicki
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy jest opisanie modelu operatywnego ustalania dawek pokarmowych dla wszystkich zwierząt w danym gospodarstwie. Dawka pokarmowa ustalana jest na podstawie przygotowanego planu produkcji, a proponowany model ustala dawkę pokarmową na najbliższą dekadę. Optymalizacja produkcji uwzględnia możliwe zmiany w poziomie plonów, cen paszy oraz liczności stad. Optymalizowaną funkcją celu jest wysokość produkcji końcowej netto. Przedstawiona praca została zreferowana na konferencji 'Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi' w 1982 r. w Szczecinie. (Polish)
Keywords "Produkcja zwierzęca"@pl, "optymalizacja produkcji"@pl, "animal production"@en, "feed rations"@en, "dawki pokarmowe"@pl, "manufacturing optimization"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-09-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 17-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Stanisław Jackowski, Marek Wierzbicki. Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Model operatywnego ustalania dawek pokarmowych zwierząt gospodarskich w dowolnie ustalonym odcinku czasu (PN-1983-09-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System der Landwirthschaft

Albrecht Conrad Thaer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

See more