REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18451

Resource type: other document

Wytyczne KPWr - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami

View

Resource metadata

Title Wytyczne KPWr - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami
Title variant: Wytyczne Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami
Title variant: KPWr annotation guidelines – Shallow syntactic annotation scheme for verb and noun phrases with superordinates and selected relations amongst the phrases
Persons Authors: Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Wytyczne opisują proces znakowania tekstów Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej na poziomie płytkiej analizy składniowej. (Polish)
Description in another language: Guidelines describing the process of manual annotation of KPWr text on the level of shallow syntactic analysis. (English)
Keywords "składnia"@pl, "grupy skadniowe"@pl, "anotacja korpusu"@pl, "corpus annotation"@en, "związek składniowy"@pl, "syntactic relation"@en, "syntax"@en
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Number of pages: 75
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 12-03-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek. Wytyczne KPWr - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

KPWr 1.1

Michał Marcińczuk, Adam Radziszewski, Bartosz Broda, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 5

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more