Authors: W / Patrycja Wróblewska

Filter
Page of  156 (1555 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Baza zdjęć histologicznych

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, presentation, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Baza zdjęć z mikroskopii konfokalnej

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, presentation, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Baza zdjęć mikroskopowych wraz z wynikami mikroanaliz rentgenowskich

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, presentation, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie preparatu histologicznego rdzenia kręgowego jaszczurki, pow. obiektyw x 100 (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii kokultury linii komórkowych mysich preosteoblastów MC3T3-E1 i preosteoklastów 4B12 hodowanych z nHAp/IOs domieszkowanym miR-21 i miR-124 w 7 dniu osteogenezy, białko TRAP w polu magnetycznym

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 1%, pow. obiektyw x 2.00 K (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 2%, pow. obiektyw x 5.00 K

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC hodowanych z nHAp/IOs w 14 dniu osteogenezy, białko RUNX2

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC hodowanych z nHAp/IOs w 14 dniu osteogenezy; białko RUNX2, jądra komórkowe i cytoszkielet w polu magnetycznym

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC hodowanych z nHAp/IOs w 14 dniu osteogenezy, białko RUNX2 w polu magnetycznym

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Page of  156 (1555 results)
Results on page