REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/68294

Resource type: 3D, photo360

Świątynia Słońca - Klasztor Santo Domingo Zakonu Dominikanów w Cusco w Peru

View

Resource metadata

Title Świątynia Słońca - Klasztor Santo Domingo Zakonu Dominikanów w Cusco w Peru
Title variant: Coricancha - The Convent of Santo Domingo of the Dominican Order in Cusco, Peru
Persons Authors: Jacek Kościuk
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Panoramy 3D Świątyni Słońca - Klasztor Santo Domingo Zakonu Dominikanów w Cusco w Peru. (Polish)
Keywords " świątynia Słońca"@pl, "Inkowie"@pl, "Cuzco"@pl, "Peru"@pl, "Coricancha"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Cuzco, Peru
Time of scan/photo creation: 2012
Scanner or camera model: Sony
Time of object creation: ok. 1200 AD
Object material: nie dotyczy
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Bartłomiej Ćmielewski
Availability date: 25-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk. Świątynia Słońca - Klasztor Santo Domingo Zakonu Dominikanów w Cusco w Peru. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

El Fuerte de Samaipata (Bolivia)

Jacek Kościuk, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Kultura i sztuka cywilizacji Inków

Barbara Widera, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

El Mirador de Inkaraqay : animacja

Jacek Kościuk, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Objazdówka. Kuba Lambrych w Peru

Adriana Boruszewska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo (2011)

El Fuerte de Samaipata. Bezodpływowe depresje

Jacek Kościuk, map, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

El Fuerte de Samaipata. Fragment petroglifu "Big Snake” or “Rattlesnake” w sektorze C01

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Marta Pakowska, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more