REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78828

Resource type: presentation

Service Quality Modeling

View

Resource metadata

Title Service Quality Modeling
Persons Authors: Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiał porusza wybrane zagadnienia dotyczące modelowania usług w sieciach teleinformatycznych. Pokazane zostały relację pomiędzy jakością wrodzoną, postrzeganą i ocenianą. Jednocześnie dokonano podziału na jakość wyrażaną w sposób obiektywny oraz subiektywny. Pokazano też przykłady modelowania jakości dla wybranych usług. (Polish)
Keywords "jakość"@pl, "jakość usług QoS"@pl, "QoS"@pl, "Quality of Service"@en, "QoE"@pl
Classification Resource type: presentation
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of slides: 20
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 03-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Janusz Klink. Service Quality Modeling. [presentation] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci PLUS do sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more