REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/69844

Resource type: educational material

Podstawy termodynamiki - przemiany charakterystyczne gazów doskonałych

View

Resource metadata

Title Podstawy termodynamiki - przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
Title variant: Podstawy termodynamiki - wykład
Title variant: Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
Persons Authors: Adam Ruziewicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Podstawy termodynamiki - przemiany charakterystyczne gazów doskonałych" stanowią integralną część kursu "Podstawy termodynamiki - wykład" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładów w formie pliku PDF oraz LaTeX. W zagadnieniu przedstawiono i opisano podstawowe pojęcia, którymi wykładowca będzie posługiwał się podczas kursu. Wyjaśniono następujące pojęcia: przemiany charakterystyczne, wykres pracy, wykres ciepła, przemiana izobaryczna, przemiana izochoryczna, przemiana izotermiczna, przemiana adiabatyczna, przemiana politropowa. (Polish)
Keywords "praca"@pl, "przemiana politropowa"@pl, "przemiana adiabatyczna"@pl, "przemiana izochoryczna"@pl, "przemiana izobaryczna"@pl, "przemiana izotermiczna"@pl, "czynnik termodynamiczny"@pl, "Ciepło właściwe"@pl, "gaz doskonały"@pl, "termodynamika"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020/2021
Series name: Materiały do wykładu "Podstawy termodynamiki"
Numbering: Wykład 6
Number of pages: 28
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Adam Ruziewicz. Podstawy termodynamiki - przemiany charakterystyczne gazów doskonałych. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przepływ gazów - podstawowe zależności

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Adam Ruziewicz, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiana adiabatyczna nieodwracalna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Praca i ciepło przemian charakterystycznych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more