REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65321

Resource type: 3D, photo360

Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów
Title variant: [037]
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Piotr Królik
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Editor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów antropogenicznego zbiorowiska łąkowego na glebach eutroficznych, glebach mineralnych, koszone przynajmniej raz w roku, w dolinie rzeki Biała Głuchołaska, która wpada do Jeziora Nyskiego (Nysa Kłodzka), wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 13.08.2021 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w wysokiej (high) oraz ultrawysokiej jakości (ultra high). Nalot wykonany na terenie gminy Głuchołazy obejmujący powierzchnię 3,58 ha. (Polish)
Keywords "Gleba mineralna"@pl, "dolina rzeki"@pl, "łąki"@pl, "Głuchołazy"@pl, "bezzałogowy statek powietrzny"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl, "geodezja"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: DJI Mavic Pro, DJI FC220
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Nowy Świętów (pow. nyski, gm. Głuchołazy); 50.375098 N, 17.34564068 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 04-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja botaniczna UPWr

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik. Łąki na terenie gminy Głuchołazy z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 5) - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Model przedstawiający gmach główny (A2) UPWr

Patrycja Bandzera, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more