REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82336

Resource type: educational material

Mechanika ogólna - układy sił

View

Resource metadata

Title Mechanika ogólna - układy sił
Title variant: Mechanika ogólna: materiały dydaktyczne
Title variant: Mechanika ogólna
Persons Authors: Monika Podwórna
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Mini-skrypt jako pomoc w nauce przedmiotu "Mechanika ogólna" (obowiązkowy przedmiot w programie nauczania na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na studiach I stopnia), obejmujący dział dotyczący układu sił.
Materiał przydatny dla studentów wydziałów inżynierskich uczących się podstaw mechaniki. Zasób obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i przykładowe zadania z rozwiązaniem lub podpowiedziami. (Polish)
Keywords "wektor"@pl, "moment"@pl, "warunki równowagi"@pl, "redukcja przestrzennego układu sił"@pl, "redukcja płaskiego układu sił"@pl, "płaski układ sił"@pl, "przestrzenne układy sił"@pl, "siła ogólna"@pl, "statyka budowli"@pl, "mechanika budowli"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 57
Lecturers:Monika Podwórna
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Monika Podwórna
Availability date: 03-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Monika Podwórna. Mechanika ogólna - układy sił. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Fizyka I - Wektor szybkości, przyspieszenia i przyspieszenia średniego

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Fizyka I - Wektory

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Modelowanie kładki dla pieszych łączącej dwa budynki biurowe

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Modelowanie stalowego przekrycia strukturalnego

Jerzy Szołomicki, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more