REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57580

Resource type: photo

La Grand-Place. La Maison de Brasseurs (440)

View

Resource metadata

Title La Grand-Place. La Maison de Brasseurs (440)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Najwcześniejsza pisemna wzmianka Wielkim Placu (La Grand-Place) w Brukseli pochodzi z XII wieku. Na Wielkim Placu, wokół brukowanego rynku w kształcie nieregularnego prostokąta, zlokalizowane są budynki będące siedzibami władz miejskich i książęcych oraz dawne domy cechowe. Plac stanowi wyjątkowy przykład eklektycznego połączenia stylów architektonicznych i artystycznych kultury zachodniej. W 1695 roku Wielki Plac został zniszczony przez wojska króla Francji Ludwika XIV. Serce średniowiecznego miasta odbudowano pod nadzorem Magistratu Miejskiego. Obecnie obiekty składające się na kompozycję placu słyną z bogatego zdobnictwa i spójności architektonicznej. Hôtel de Ville (ratusz) w Brukseli, zbudowany w latach 1401–1444 według projektu Jakuba z Thienen i Jana z Ruysbroek, jest jednym ze szczytowych osiągnięć gotyku brabanckiego. Jego strzelistą wieżę w wysokości 96 metrów wzniesiono w 1449. Na parterze ratusza znajdują się ostrołukowe arkady, które dodają budynkowi lekkości. Prostokątne okna witrażowe na pierwszym piętrze rozdzielone zostały odcinkami ścian, na tle których ustawiono figury świętych i władców. Ponad nimi znajduje się galeria rzeźb pod ostrołukowymi baldachimami ze zwieńczeniem w kształcie pinakla. Okna drugiej kondygnacji zwieńczono ostrołukami z maswerkową dekoracją. Maswerki i sterczyny zdobią także wieże ratusza. W tympanonie portalu głównego umieszczono postać świętego Michała. Obecnie ratusz stanowi najbardziej charakterystyczny punkt orientacyjny Grand Place. Stojący naprzeciw niego La Maison du Roi (Dom Króla), gmach w stylu neogotyckim, wzniesiono za panowania Habsburgów w miejscu dawnej hali targowej (XIII w). W budynku mieścił się urząd podatkowy, sądy i więzienie. Jego elewacja nawiązuje do poprzedniej, gotyckiej budowli. W Domu Króla obecnie znajduje się Muzeum Miejskie. Po obu stronach tych obiektów władzy publicznej, znajdowały się domy cechowe w stylu barokowym końca XVII wieku. Wszystkie obiekty są bogato zdobione, mają dekoracje pokryte złotem i specyficzne dla danego cechu atrybuty. Należą do nich m.in. La Maison de Brasseurs (Dom Cechu Piwowarów), La Maison des Boulangers (Dom Cechu Piekarzy), La Maison du Cygne (Dom Łabędzia, siedziba Cechu Rzeźników), La Maison de la Brouette (Dom Taczki, siedziba Cechu Producentów Oleju), La Maison de la Louve (siedziba Cechu Wytwórców Łuków). La Maison des Ducs de Brabant (1697-1698) składa się siedmiu budynków połączonych wspólną fasadą. Należą do nich: Maison de la Renommée, Ermitage, Maison de la Fortune, Maison du Moulin à vent, Maison du Pot d’étain, Maison de la Colline oraz Maison de la Bourse. (Polish)
Description in another language: The earliest written mention of the Grand Place (La Grand-Place) in Brussels dates back to the 12th century. On the Grand Place, around the cobbled market in the shape of an irregular rectangle, they are located in buildings that are seats of municipalities and princes and old guild houses. The square is a unique example of an eclectic blend of architectural and artistic styles in Western culture. In 1695, the Grand Place was destroyed by the troops of King Louis XIV of France. The heart of the medieval city was rebuilt under the supervision of the City Council. Currently, the buildings that make up the composition of the square are famous for their rich ornamentation and architectural coherence. The Hôtel de Ville (City Hall) in Brussels, built between 1401–1444 according to a design by Jacob of Thienen and John of Ruysbroek, is one of the pinnacle of Brabant Gothic. Its soaring tower, 96 meters high, was erected in 1449. On the ground floor of the town hall there are ogival arcades, which add lightness to the building. Rectangular stained glass windows on the first floor are separated by sections of walls against which figures of saints and rulers are placed. Above them, there is a sculpture gallery under ogival canopies with a pinnacle-shaped top. The windows of the second storey are crowned with pointed arches with tracery decorations. Tracery and pinnacles also decorate the town hall towers. The figure of Saint Michael was placed in the tympanum of the main portal. Today, the town hall is the most iconic landmark of the Grand Place. Standing in front of the Hôtel de Ville, La Maison du Roi (King's House), a neo-Gothic edifice, was erected during the reign of the Habsburgs on the site of the former market hall (13th century). The building housed the tax office, courts and a prison. Its façade resembles the previous Gothic building. Currently, the City Museum is located in the King's House. On both sides of these public authorities buildings there were guild houses in the Baroque style of the late 17th century. All objects are richly decorated, have gold-plated decorations and attributes specific to a given guild. They include, among others La Maison de Brasseurs (House of the Brewers 'Guild), La Maison des Boulangers (House of the Bakers' Guild), La Maison du Cygne (House of the Swan, headquarters of the Butchers 'Guild), La Maison de la Brouette (House of the Wheelbarrow, headquarters of the Oil Producers' Guild), La Maison de la Louve (headquarters of the Arc Manufacturers Guild). La Maison des Ducs de Brabant (1697-1698) consists of seven buildings connected by a common façade. These include: Maison de la Renommée, Ermitage, Maison de la Fortune, Maison du Moulin à vent, Maison du Pot d'étain, Maison de la Colline and Maison de la Bourse. (English)
Keywords "Wielki Plac"@pl, "Belgia"@pl, "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2014
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 440
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 28-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. La Grand-Place. La Maison de Brasseurs (440). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Lwów - Grenada (572)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Sewilla - Plaza de España (991)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more