Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Analysis of the possibilities to generate and analyze different polarization states of light by twisted nematic liquid crystal

Monika Salamaga, Władysław Woźniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

Polarymetr do określania skręcalności substancji aktywnych optycznie - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / biochemia (2011)

Measurement and numerical simulations for twisted nematic liquid crystal

Monika Salamaga, Władysław Woźniak, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

Polarymetr - sacharymetr

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)